divendres, 19 de maig de 2017

OBERTURA DE LA CINQUENA LÍNIA

La imagen puede contener: texto

POSICIONAMENT DE L’AMPA DE L’IES OLORDA SOBRE L’OBERTURA DE LA
CINQUENA LÍNIA


Tot i ser conscients que tot l'alumnat ha de ser escolaritzat, som conscients que la seva
escolarització ha de ser amb un mínim de garanties, tant en l'àmbit pràctic com de seguretat.
Volem un ensenyament públic i de qualitat i, això passa per no acceptar, entre altres coses, la massificació a les aules i la pèrdua d'espais comuns i de lleure de l'alumnat.
Des de l'inici d'aquest curs 2016-2017, estem reclamant els espais perduts al curs passat:
aules de desdoblament, menjador (cantina), sala d'actes i biblioteca. Si aquests espais no esrecuperen, és inviable pensar en la 5a línia. Aquests espais que es van perdre, són espaiscomuns de la comunitat educativa, i són molt importants pel desenvolupament acadèmic dels alumnes dins de l'institut.

A la proposta que vam fer al centre, l'antiga caseta del conserge, es va pensar com a espai substitutiu de la cantina, biblioteca, sala d'actes, zona de xerrada i col·loqui per l'alumnat, i donat que la seva adequació comportava una despesa important (neteja, mobiliari, instal·lació elèctrica, etc.) ja llavors vam tenir la negativa per part del centre, però aquest es va comprometre a no augmentar línies i SI a recuperar els espais.

Des de l'AMPA considerem que la solució implica ampliar els espais amb alguns mòduls. Això ja es va demanar i se'ns va respondre que ja era tard. Creiem que ara és molt més tard que quan ho vàrem demanar, però la necessitat és imperiosa i és l'única solució viable a curt termini que nosaltres estem disposats a acceptar.

Hem de recordar que la biblioteca s'ha de recuperar, i s'ha de tenir en compte que, com cada començament de curs, tenim l'obligació d'oferir el servei de menjador, encara que després la demanda sigui petita i no s'acabi fent, però com que la possibilitat existeix, ha d'haver-hi un espai específic per al seu desenvolupament. Com ja hem dit, aquest podria ser la caseta del conserge. Tot el que s'ha comentat està contemplat a la legislació, així com la regulació dels metres quadrats per nen que fa que a cada aula no es pugui superar els 28 alumnes (1,5m2/alumne/aula i 2m2/alumne/aules comunes).

Com ja hem dit abans, una de les coses més importants és la seguretat dels alumnes, això
comporta que el pla d'emergència ha de variar en funció dels alumnes que hi ha al centre
cada moment, cosa que hem demanat al centre i no hem rebut resposta.

Segur que podrem trobar una solució entre tots, donat que l'AMPA no hi és només per
socialitzar llibres i col·laborar puntualment amb les accions que el centre ens demana. També hi som per responsabilitzar-nos i garantir que l'estada al centre dels nostres fills es faci amb les condicions més adients.

Considerem que des de la direcció està primant l'augment dels alumnes per sobre de
l'adequació del centre com, per exemple, el gimnàs que té unes instal·lacions tan deteriorades que impedeix a l'alumnat dutxar-se després de fer educació física, tenim més exemples, però no podem obviar la necessitat d'un pla d'emergència adequat en el que el punt de trobada sigui un lloc on les sortides d'emergència facin la seva funció: afavorir la sortida de l'alumnat del centre (ara mateix el punt de trobada està mal ubicat, no està senyalitzat i no té sortida a l'exterior, a banda les sortides d'emergència estan tancades amb clau).

Si no es donen les condicions adequades abans esmentades, des de l'AMPA no ens podrem
fer càrrec de l'acollida de les famílies i la venda i socialització de llibres, entre altres coses, donat que el curs passat ja ho vam fer amb unes condicions deplorables i el resultat no va ser gaire positiu ni per les famílies ni pels voluntaris de l'AMPA que vam estar apagant focs diàriament.

Volem recuperar la imatge d'un centre acollidor i de referència.

AMPA IES OLORDA