dilluns, 18 d’abril del 2022

 


BASES DEL CONCURS


1. Objecte de la convocatòria


Creació d’un microrelat publicat a Instagram (màxim 100 caràcters) acompanyat d’una foto artística al voltant de Sant Jordi i dels dels temes relacionats (roses, llibres, amor, cultura,  comunitat…)


2. Participants


 Alumnat de qualsevol nivell i famílies. 


3. Procediment


Opció 1


La fotografia i el text han d’estar publicats al perfil del participant amb l’etiqueta #instarelatafaolorda2022.

Cal seguir el compte de l’AFA @afaolorda i mencionar-lo a la publicació. 

L’AFA repostejarà la publicació si s'escau.Opció 2


Cal seguir el compte de l’AFA @afaolorda. Enviar la fotografia i el text per missatge privat. 

L’AFA serà  qui faci la publicació al seu compte si s'escau. 4. Presentació

El termini de presentació serà del 19 al 30 d’abril de 2022.


5. Drets de reproducció

L’AFA es reserva el dret de reproducció a través dels mitjans que consideri oportuns.


6. Jurat seleccionador


El jurat estarà compost per la Junta de l’AFA i una representació de la comunitat educativa de l’institut. 


7. Resolució

La resolució es prendrà com a màxim el 15 de maig. El resultat es publicarà als mitjans de difusió que  el jurat consideri adequats per donar a conèixer el resultat del concurs. El jurat es reserva el dret de suspendre, ampliar o modificar aquest concurs i fins i tot la seva possible anul·lació, sempre que hi hagi una causa justificada i es compromet a comunicar amb antelació suficient les noves bases, condicions o, si escau, l’anul·lació definitiva del concurs, sense que això comporti cap tipus de responsabilitat per al jurat ni cap tipus d’indemnització per a les persones participants.


8. Premis

La convocatòria consta d’un premi de 30 euros a la llibreria Ossó de Sant Feliu de Llobregat.


9. Acceptació de les bases

La participació en el concurs representa implícitament l’acceptació de totes les bases així com també la fallada del jurat.