dilluns, 6 de març del 2017

#9Març Vaga General a l'Ensenyament.La comunitat educativa de Catalunya en defensa de l'educació pública: 
ni LOMCE, ni retallades.
Les entitats i organitzacions que formem part del Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) hem mantingut sempre una postura crítica, activa  i bel·ligerant –manifestacions, vagues, boicot a les proves, comunicats, actes,  …- contra la LOMCE i les retallades.
Així també ens hem dirigit al Parlament, a la Conselleria i a altres interlocutors, tot reclamant que es posicionessin i actuessin perquè les disposicions de la LOMCE contràries als principis de l’educació pública no fossin aplicades a Catalunya, i hem reclamat la revocació de:
 • les normatives catalanes que han reduït  la participació dels professionals, dels pares i mares i de l’alumnat en els centres educatius.
 • l’enduriment de les direccions de centres davant el propi professorat  i les AMPA.
 • la pèrdua de valor curricular de les àrees artístiques, musicals, tecnològiques i del pensament – filosofia-.
Seguim defensant 
 • El dret universal a l’educació garantit pels poders públics.
 • L’escola laica i respectuosa amb la diversitat, rebutjant que la religió sigui matèria avaluable.
 • La inclusió educativa, la cohesió social, la igualtat d'oportunitats i la coeducació.
 • L’escola catalana i en català.
 • La participació democràtica de la comunitat educativa en els centres.
Reclamem 
 • Derogar la LOMCE.
 • Aturar les polítiques privatitzadores i mercantilitzadores del sistema educatiu.
 • Revertir retallades, un increment pressupostari dedicat a educació i disposar d’un sistema de beques per garantir la igualtat d’oportunitats.
 • Eliminar les revàlides i les proves d’avaluació externes utilitzades per classificar els centres, qüestionades reiteradament per professionals i famílies i que s’estan convertint en una eina fiscalitzadora que focalitza tota la responsabilitat del resultats en les famílies, els centres i els docents ometen la responsabilitat econòmica i social de l’administració.
 • Eliminar els itineraris i l’FP Bàsic, i dignificar l’FP.
 • Recuperar el paper nuclear de la comunitat educativa.
 • Reduir les ràtios aprofitant la davallada demogràfica.
 • Aconseguir pràctiques remunerades en FP i estudis universitaris.
En definitiva, demanem un sistema educatiu públic i de qualitat, finançat íntegrament amb recursos públics suficients i que vagi més enllà dels criteris de rendibilitat econòmica que volen imposar un model educatiu mercantilista, segregador, elitista i competitiu.
Igualment exigim que les mesures aplicades pel govern de la Generalitat d’acord amb la LOMCE siguin immediatament revocades.
Solidaris amb la convocatòria de vaga general educativa a tot l’Estat el proper dia 9 de març contra la LOMCE, per un pacte "social" (i no sols polític) amb la participació real de tothom, instem  a totes les persones de la comunitat educativa a participar en la jornada de vaga i mobilitzacions convocada a tot l'Estat.
PER LA COHESIÓ SOCIAL: Tombem la LOMCE Revertim les retallades
Convoquem a tota la comunitat educativa el proper
dijous 9 de març
MANIFESTACIÓ
A les 12h
BARCELONA: Des de Plaça Universitat fins a la Delegació del Govern (Carrer Mallorca cantonada Roger de Llúria)
Per una educació pública, laica, democràtica, coeducadora, catalana, equitativa i de qualitat.

Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE):
 

Associació d’Estudiants Progressistes (AEP) - Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC) - Associació de Mestres Rosa Sensat (AMRS) - Catalunya Laïca - Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes d’Educació Secundària (FAPAES) - Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC) - Federació d’Educació de CCOO - Federació d’Ensenyament de CGT- Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC) - Federació d’Ensenyament FETE-UGT – Front d’Estudiants (FdE) - Sindicat d’Estudiants (SE) - Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) - USTEC-STEs (IAC)