divendres, 25 de novembre de 2016

Ni una menys (ni mortes ni callades)

Ni una menys (ni mortes ni callades)

L'educació ha de ser part de la solució. La bona educació, l'educació en valors pot ser element clau a l'hora de solucionar tan greu problema. La societat, com l'educació, no pot ser element passiu de la situació.
Dia a dia el nombre de dones que sofrixen maltractaments,no només físics, sinó verbals, psicològics, sexuals i laborals, augmenta.
Per descomptat, aquests maltractaments no només es donen en l'edat adulta sinó que poden donar-se en qualsevol etapa de la vida d'una dona. I el silenci, per descomptat, no ajuda.

Resultado de imagen de 25 noviembre adolescents nu una menys