dijous, 13 d’octubre de 2016

Dia Europeu de Conscienciació de l’Aturada Cardíaca 2016


Cómo actuar ante una parada cardiorespiratoria

Amb motiu del Dia Europeu de Conscienciació de l’Aturada Cardiorespiratoria, organitzada per l’European Resuscitacion Coucil (ERC), que se celebra el dia 16 d’octubre de 2016 sota el lema “Els nens salven vides”, novament es duran a terme diverses actuacions per tal de conscienciar a la població sobre la necessitat d’actuar davant la mort sobtada.

 Al llarg d’aquell dia, que enguany cau en diumenge i els dies immediats, organitzadors, col·laboradors i instructors del CCR faran activitats encaminades a difondre el Suport Vital (SV) per donar a conèixer com s’ha d’actuar davant una aturada cardíaca i conscienciar així a la població general, amb actes, flash-mob, cursos, tallers i xerrades, en la importància de fer-ho de manera estandarditzada d’acord amb les recomanacions internacionals (“Guies 2015”). Una de les accions principals serà efectuar tallers adreçats als pares de les escoles de Catalunya que segueixen el programa de formació en SV.

L’aturada cardíaca esdevé sovint de forma sobtada i en persones sense cap malaltia anterior. I la majoria dels casos es donen a l’entorn familiar, laboral, esport, etc. Si la víctima no és atesa amb rapidesa, la mort es produeix en pocs minuts. En canvi si les persones que presencien l’aturada són capaces de realitzar una serie d’accions englobades en l’anomenada “Cadena de supervivència”, les possibilitats de supervivència de la víctima augmenten entre 2 i 3 vegades. Avui en dia però, aquestes maniobres només es realitzen en una de cada cinc persones que pateixen una aturada fóra del hospital.

 Per a què la supervivència a l’aturada cardíaca sobtada augmenti caldria formar en tècniques de Ressuscitació Cardiopulmonar (RCP) a tota la població possible.

Es per això que una de les accions impulsades pel CCR des de fa vuit anys, que s’implanta progressivament en el territori amb el reconeixement del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, és el programa que inclou la formació en Suport Vital dins del curriculum escolar a través del qual mestres i professors, formats com instructors, imparteixen la formació en espiral al llarg del cicle formatiu en els centres educatius de la xarxa pública i concertada.