dijous, 12 de maig de 2016

RespecteL'adolescència és una etapa en la qual els nostres fills estan buscant i construint la seva personalitat. Sovint s'oposen als criteris i normes que estableixen els adults perquè necessiten reafirmar-se. És important comprendre'ls, però cal també mantenir-se ferm en les normes i els límits.

D'altra banda, recordeu que cal mantenir la coherència entre el que dieu i el que feu, per reforçar la vostra autoritat moral.

En aquesta etapa de canvis físics tan evidents, el respecte per ells mateixos comença per aprendre a tenir cura del seu cos amb uns bons hàbits d'higiene, alimentaris, de lleure i descans. En aquest aspecte, també és important que els pares valoreu i feliciteu els fills pels seus intents i esforços per millorar, ressaltant el que fan bé: endreçar l'habitació, ajudar en feines de casa, progressar en els estudis, tenir cura dels germans...

Una característica pròpia de l'adolescència és el desig de sentir-se respectats. Noten clarament quan no hi ha aquest respecte cap a ells, però en canvi els costa adonar-se'n quan falten al respecte als altres.

Cal ensenyar-los a tenir en compte les conseqüències de les seves accions en les relacions amb la família, l'escola, els amics.

Han de tenir interioritzades actituds de respecte en els espais comuns com fer servir papereres al carrer, no posar els peus sobre els seients al transport públic, no fer malbé el mobiliari dels parcs...

També han de ser conscients de la necessitat de normes per viure en societat, així com de la seva condició de ciutadans. Viure dins la comunitat implica respectar els altres i les normes de convivència pròpies de cada entorn: casa, institut, barri, associacions…

L'idealisme propi d'aquesta etapa, els fa sensibles a valors com la conservació de la natura o la defensa dels animals. Cal aprofitar aquest interès perquè es comprometin realment en aquestes idees i s'impliquin activament en actuacions com reduir el consum d'aigua i llum, reutilitzar objectes o encarregar-se de la classificació de les deixalles per reciclar.

Podeu animar els vostres fills a fer activitats per conservar el medi ambient, participar en campanyes o associacions dedicades a la conservació de la natura...

En general, per desenvolupar el respecte en els nostres fills és convenient que:

·         Els feu conscients i reflexioneu conjuntament amb ells sobre els aspectes positius de la seva personalitat.

·         Estimulem els nostres fills perquè s'esforcin a acceptar i assumir les seves capacitats i els seus límits.

·         Els feu costat i els ajudeu a analitzar els motius de situacions de conflicte o dubtes personals a causa de les opinions dels altres.

·         Els feu adonar que la valoració que tenen d'ells mateixos no pot dependre del que opinin els altres.

·         Us mostreu disponibles a parlar amb els vostres fills amb una actitud oberta, animant-los a expressar i defensar amb arguments el que pensen, sense mostrar, però, conductes agressives.

·         Reflexioneu amb ells perquè reconeguin les seves emocions i les dels altres, puguin posar-se en el seu lloc, comprendre i acceptar-los.

·         Per reflexionar, va bé utilitzar tot allò que els passa en el dia a dia, però també fer-ho a partir d'històries familiars, comentant pel·lícules...

·         Mostreu afecte i consideració pels altres i accepteu les diferents opinions, eviteu fer judicis i crítiques dels altres... per tal de demostrar als vostres fills la importància de ser respectuosos amb tothom.

·         Establiu a casa un clima de confiança i de diàleg respectuós, utilitzant un to de veu adequat, escoltant amb atenció les seves opinions i ensenyant-los a respectar les dels altres.

·         Utilitzeu un llenguatge correcte davant dels vostres fills.

·         Els exigiu que utilitzin un llenguatge respectuós en totes les seves relacions.

·         Respecteu la seva intimitat; per a ells és molt important en aquesta etapa de canvis.

·         Els feu reflexionar sobre la importància de respectar la privacitat dels altres: els espais, el diari personal, el correu electrònic...

·         Els acompanyeu perquè facin un ús correcte de les tecnologies i siguin respectuosos amb tothom en les relacions que estableixen a través de les xarxes (facebook, twitter...).

·         Els exigiu que utilitzin normes de comportament en totes les relacions socials: demanar les coses "si us plau", donar les gràcies, demanar permís, saber demanar disculpes, saber escoltar sense interrompre...

·         Eviteu perdre els nervis en situacions conflictives i espereu a trobar el moment oportú per parlar amb ells serenament.

·         Doneu exemples de com haurien de comportar-se, escoltant-los activament per entendre les seves motivacions, fent-los veure com posar-se en el  lloc dels altres i quines són les conseqüències dels seus actes.

·         Fomenteu que pensin sobre el comportament que han de tenir en cada moment: a casa, a l'escola, al carrer, en els transports públics... i el perquè.

·         Exigiu que han de respectar la gent gran, escoltant-los i tractant-los bé.

·         Manifesteu la vostra autoritat sent constants, coherents i pacients, però també ferms a posar límits i normes.

·         Els feu conscients que hi ha conseqüències quan no compleixen les normes, renyant-los, fent una acció que repari el que han fet malament, no deixant-los fer una activitat o una cosa que els agrada, deixant-los una estona a la seva habitació...

·         Exigiu un comportament respectuós en qualsevol situació, reforceu-lo amb comentaris positius o corregiu-lo sempre que no sigui l'adequat.

·         Respecteu les decisions dels professors dels vostres fills sense qüestionar-les ni manifestar davant seu un possible desacord. Així els ensenyeu a acceptar i valorar l'autoritat dels professors i afavoriu el seu èxit escolar.

·         Els exigiu que respectin tot el que fan servir a casa i el treball dels membres de la família, col·laborant en la neteja i l'ordre de la casa, evitat la música massa alta...

·         Exigiu normes de comportament social, com no embrutar ni malmetre mobiliari urbà, evitar sorolls i música massa alta al transport públic, no fer pintades a les parets...

·         Els transmeteu el respecte per la natura i el medi ambient amb activitats en família: passejos pel bosc, col·laborant en grups o associacions que vetllen pel medi ambient...

·         Els feu reflexionar i insistiu en la necessitat de consumir responsablement els recursos naturals del planeta, reduint el consum d'aigua, de gas, de llum... o, per exemple, tancant l'aixeta mentre ens rentem les dents, tancant els llums si no hi ha ningú en una habitació, reduint el consum de fulls...

·         Impliqueu els vostres fills en el compromís de protegir el medi ambient fent-los responsables de tasques concretes: separar els materials per reciclar, portar-los als contenidors, reduir la despesa de paper, electricitat, aigua...